Başlıca Danışmanlık Alanlarımız

  • Dijital Dönüşüm Danışmanlığı
  • Süreç Yönetimi Danışmanlığı
  • Hafriyat Sahası, Taş Ocağı vb. tarzda kantarlı malzeme giriş-çıkışı yapılan alanlara yönelik özel Süreç Yönetimi Danışmanlığı, uygulama geliştirme hizmeti ve işbaşı personel eğitimleri
  • Kurumsal Ön Muhasebe Sistematiğinin Kurulması Ve Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Ön Muhasebe Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

 

Hizmetlerimizi sunarken önem verdiğimiz

DEĞERLERİMİZ

• Çözüm odaklı proje yönetimi
• Sonuç odaklı çalışma prensibi
• Paydaşların sorumluluk ve yüklerini paylaşmak
• Sürekli İyileştirme Prensibi
• Yerinde etkin çözümler